Shop per categorie

Hoe is het begonnen?

Een beeld, slechts een momentopname, zegt soms meer dan duizend woorden. Een toevallige blik op een klein meisje in de straten van Yangon in 2017 zette Jeroen op een spoor die uiteindelijk resulteerde in de missie en visie van YLX. Slechts een jaar of 7 oud (niet veel ouder dan Jeroen's zoon op dat moment), zat het kleine meisje in de industriële zone van de stad in een stapel plastic afval. Jeroen was naar Yangon gekomen om zijn tweede fabriek op te starten en een realistische prijsconcurrerende onderneming op te zetten. Maar dit ene hartverscheurende beeld maakte hem duidelijk, op een manier die met geen woorden te beschrijven was, wat de werkelijke kosten zijn van de productie in de wereld en welke tol deze eist van de planeet en de mensen. Het beeld was de katalysator die zijn denkwijze veranderde en zijn koers bepaalde om voorrang te geven aan mensen en de planeet - niet aan winst.

Joris had zo'n beeld niet nodig om zijn koers te bepalen. Opgegroeid op het Franse platteland, was hij altijd al een natuurliefhebber. Hij reisde de wereld rond om de wonderen te zien en was zich al lang bewust van de problemen rond productie en afval. Hij is altijd verontwaardigd geweest over al het afval om ons heen. Toen Jeroen en Joris elkaar ontmoetten, waren ze het snel eens over de visie en richtten ze YLX op als een poging om de wereldwijde crises waar we mee te maken hebben aan te pakken. Met liefde en eerbied voor de natuur, voor dat kleine meisje in Yangon en alle anderen over de hele wereld die in dezelfde omstandigheden leven als zij, zijn ze op weg gegaan om een echt ethisch en duurzaam bedrijf op te zetten.

Volg ons op Instagram

Copyright Ⓒ 2023 by YLX GROUP CO., LIMITED All rights reserved.